Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №92 Дніпровської міської ради

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

Звіт

директора КЗДО  №92 Тетяни МАРКЕЄВОЇ

перед педагогічним колективом та громадськістю

за підсумками 2022-2023 н. р.

 

 

 

 Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», Статуту ЗДО, Положення про дошкільний навчальний заклад,  з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

Я, Маркеєва Тетяна Петрівна, як директор, забезпечую:

- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

- дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, та інших органах, установах і організаціях;

- в межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

- приймаю на роботу працівників закладу та звільняю з посади при потребі.

А також:

- забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;

- відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

-  організовую різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.

    Заклад дошкільної освіти забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від двох до шести-семи років, відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) від 12.01.2021 року №33, Комплексної освітньої програми для дітей раннього та переддошкільного віку «Стежинки у Всесвіт»

 

 1. Загальні відомості про заклад дошкільної освіти.

     Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла – садок) комбінованого типу № 92 Дніпровської міської ради розташований за адресою: вул. Новокримська, 8 А, м. Дніпро.

      Заклад дошкільної освіти працює за п`ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин, чергова група в ранкові та вечірні години. Вихідні дні: субота, неділя. На час дії особливого режиму воєнного стану всі форми роботи з учасниками освітнього процесу проводяться на різних освітніх платформах дистанційно.

     КЗДО розрахований на 220 місць, а в 2022– 2023 н. .р кількість дітей раннього та дошкільного віку за списком становила 308 осіб.

    Групи укомплектовані за віковим принципом та згідно з медико-педагогічними висновками ІРЦ.  На разі функціонують 9 груп для дітей дошкільного віку (з них -  2 групи для дітей з вадами мови),  2 групи - раннього віку.

   Зараховування дітей до закладу освіти здійснюється на підставі електронної реєстрації, заяви батьків та медичної довідки про стан здоров’я дитини.

   Навчальний рік починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) проводиться оздоровлення дітей.

  КЗДО здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення та схвалюється педагогічною радою закладу.

  Зміст, форми та методи виховання і навчання, використання педагогічних інноваційних технологій та методик, рівень матеріально-технічного забезпечення, навчально-методичної бази та медико-соціальних умов забезпечують належний рівень освітнього процесу та оптимальні умови для повноцінного перебування дітей в закладі.

У навчально-виховному процесі ЗДО використовувались такі основні форми роботи щодо організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність – заняття; різнопланові ігри; самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька);індивідуальна робота; спостереження.

Усі види діяльності організовувались в дистанційній формі, залежно від віку дітей, педагогічної мети, професійної майстерності вихователя.

Навчання дітей у формі заняття починалось з 3-го року життя.

Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності дітей відповідала віковим критеріям, а саме: для дітей раннього віку – 10 хв., молодшого дошкільного віку – 15 хв.,  старшого дошкільного віку – 20.

У своїй роботі КЗДО  №92 керується такими державними нормативно-правовими документами:

 • Закон України «Про освіту», прийнятий 05 вересня 2017 року;
 • Закон України «Про дошкільну освіту» ;
 • Конституція України;
 • Закон України «Про охорону дитинства»;
 • Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (№2442-VI від 06 липня 2010 р.);
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305. Нова редакція, затверджена постановою КМУ від 27.01.2021 №86.;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України  від 24.04.2003 р. № 257 «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу»;
 • Інструктивно-методичний лист  Міністерства освіти і науки України від 06.06.2005 р. № 1/9-306 «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 р. № 1/9-431 «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.01.2007 р. № 1/9-36  «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади»;
 • Лист Міністерства освіти і науки України  «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12.2008 р. № 1/9-811);
 •     Інструктивно-методичний лист  Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 р. № 1/9-455 «Про планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;
 •     Інструктивно-методичними рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» (лист Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 р. №1.4/18-3082);
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 № 1/9-563 «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу»;
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 р. № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»;
 • Інструктивно-методичні рекомендації від 19.08.2011 N 1/9-634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»;
 • Нова редакція Базового компонента дошкільної освіти, затвердженого Наказом МОН України від 12.01.2021 № 33;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;
 • Лист МОН України від 19.04.2018 №1/9 - 249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»;
 • Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 42 «Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби СОVID-19»;
 • Указ Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» ;
 • Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 року № 2136-IX;

 

 1. Кількісно – якісний склад педагогічних працівників.

Очолює КЗДО  №92 директор Маркеєва Тетяна Петрівна. Освіта – повна вища. Загальний стаж роботи 46 років, на посаді директора (завідувача)  – 23 роки.

Вихователь-методист: Димарецька Тетяна Дмитрівна.  Освіта – повна вища. Загальний стаж роботи 44 роки, на посаді вихователя-методиста закладу дошкільної освіти –  33 роки.

Заклад укомплектований педагогічними кадрами на 100%. Їх розстановка умотивована: педагоги призначені на посади згідно з кваліфікацією. При розстановці кадрів  ураховується досвід працівників, їх психологічна сумісність, рівень емоційного комфорту, індивідуальні особливості.

 

Кількісний та якісний склад педагогічних працівників

(освітньо- кваліфікаційний рівень)2022-2023 н.р.

Спеціаліст вищої категорії

9

Спеціаліст  І  категорії

5

Спеціаліст  ІІ  категорії

2

Бакалавр

2

Молодший спеціаліст

10

 

 

Згідно з перспективним планом атестація педагогічних працівників  у 2022-2023 навчальному році  проводилась відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 6 жовтня 2010  на підставі наказів керівника  Управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. За результатами атестації :

 • Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вчителю-логопеду Сірій Г.М.
 • Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вихователю Рудько О.М.
 • Встановлена відповідність займаній посаді та 11 тарифному розряду вихователям Бігун Н.О. та Собор А.Л.

Курсову підготовку за дистанційною формою навчання при ДАНО  в 2022-2023 навчальному році пройшли 6   педагогів. Крім того, значна кількість педагогічних працівників  та працівників із числа МОП мали змогу пройти онлайн курси щодо мінної безпеки, надання домедичної допомоги, з цифрової освіченості, оволодіння державною мовою на базі Центру професійного розвитку Освітня траєкторія.

Чисельність технічного персоналу – 23 особи,  медичного – 1 особа.

Протягом минулого року  відбулися  деякі зміни в комплектації педкадрів. За власним бажанням у 2022 року звільнилася вихователь Шашко Г.Ю.., яка у зв’язку із воєнним станом виїхала за кордон.

ІІІ.Аналіз методичної роботи.

Відповідно до річного плану роботи колектив закладу в 2022-2023 навчальному році працював над такими пріоритетними завданнями:

1.         Налагодження ефективної комунікації та  створення безпечних умов  для учасників освітнього процесу під час воєнного стану.

2. Продовження   роботи щодо розвитку зв’язної мови дошкільників у різних видах діяльності як однієї із складових   формування мовленнєвої компетентності.

3. Активізація роботи щодо патріотичного виховання дошкільників.

Завдання методичної роботи були спрямовані на підвищення професіоналізму педагогічного колективу, професійної компетентності педагогів, впровадження нових освітніх технологій, реалізації завдань   Комплексної освітньої програми для дітей раннього та переддошкільного віку «Стежинки у Всесвіт», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), закону України «Про освіту».

Методична проблема була актуальною та співзвучною сучасним педагогічним ідеям і вирішувалась комплексно, передбачаючи проведення як навчальної, так і виховної роботи, а також методичної діяльності. Систематична самоосвіта педагогів допомогла ефективно підходити до вирішення проблем.

   У зв'язку з переходом на дистанційне навчання на  освітніх платформах виданий окремий наказ. Для педагогічних працівників організований семінар-практикум «Організація дистанційного навчання», на якому педагоги вправлялися в створенні власних акаунтів на освітніх  платформах, познайомилися з ресурсним забезпеченням дистанційної роботи та прийомами його ефективного  використання. 

   У КЗДО № 92 дистанційне навчання проводиться через оптимальні для здійснення кожного конкретного завдання канали комунікації:

освітню платформу: zoom, guogleclassroom;

месенджери: wіbеr, telegram;

інструменти онлайн-спілкування: електронна пошта.

Педагоги комунікують з дітьми шляхом: проведення навчальних занять онлайн, надсилання відеоматеріалів із навчальних тем.

    Використовується синхронне (для дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку) - 1 раз на день та асинхронне (для дітей раннього віку) навчання - згідно з розкладом організованої життєдіяльності.

    Звіти про виконану роботу педагогічних працівників надаються адміністрації закладу - 1 раз на місяць (в кінці місяця), систематизуються кожним педагогом окремо у тематичні теки «Консультації для батьків», «Зразки робіт», «Самоосвіта» та зберігаються у кожного вихователя в групі.

Контроль за організацією дистанційного навчання здійснюється шляхом перегляду сторінок груп на освітній платформі classroom.

   Протягом  навчального року було проведено 4 педради на яких вирішувались питання річного плану роботи дошкільного закладу, проблема та її пріоритетні завдання, план методичної роботи; формування духовно-моральної культури українського народу; підготовка дітей до школи спільно з ЗДО, сім’єю та школою; підведення підсумків за минулий навчальний рік. Дієвість роботи педагогічної ради забезпечувалась за рахунок проведення її в інтерактивних формах, активної участі вихователів у підготовчій роботі, співробітництву.

Впровадження в систему роботи цікавих форм методичної роботи сприяло підвищенню рівня обізнаності педагогів, зростанню їх фахової майстерності. Результатом набутих професійних знань було проведення з вихованцями цікавих занять, свят, розваг, змістовних консультацій з батьками, розробка дидактичного матеріалу.

ІV. Аналіз організації навчально-виховної роботи згідно з Комплексною освітньою програмою для дітей раннього та переддошкільного віку «Стежинки у Всесвіт»         

 У 2022-2023 навчальному році організація навчально-виховного процесу в дошкільному закладі відбувалася згідно з Комплексною освітньою програмою для дітей раннього та переддошкільного віку «Стежинки у Всесвіт»  з урахуванням Базового компоненту дошкільної освіти.

Нажаль,  освітній процес проходив за дистанційною формою навчання.

Календарне планування  складалося в контексті завдань освітніх напрямів, визначених новою редакцією Базового компоненту дошкільної освіти, завданнями Комплексної освітньої програми для дітей раннього та переддошкільного віку «Стежинки у Всесвіт» .

  Планування здійснювалося на принципах інтегрованого підходу до організації життєдіяльності дітей, змістовної цінності, системності, послідовності, ускладнення та повторення програмного матеріалу. В календарному плані визначались тема, зміст і форми роботи з дітьми.

V. Аналіз роботи з наступності зі школою.

Вирішуючи проблему  підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі сплановано проходила робота в напрямку співпраці між нашим дошкільним закладом та ЗОШ №31. Проблема успішної соціальної адаптації й подальшої успішності засвоєння знань майбутніми першокласниками  стала соціально значущою, її задіяли методична та психологічна служби. Був розроблений план спільних педагогічних заходів.

Але робота в умовах встановленого  воєнного стану не дозволила  організувати роботу   між дитячими колективами (екскурсії, спільні заходи) та спільній роботі з батьками  майбутніх першокласників.

VІ. Аналіз роботи з батьками.

     Для налагодження комунікації з батьками вихованців у ЗДО для кожної групи створено спільноту батьків у соціальній мережі Vіbеr. Батькам вихованців надаються інтернет посилання, перелік інтернет-джерел на сторінки з розвиваючими завданнями, аудіоказками, піснями, доробками, фізичними вправами.

  

    На сайті закладу створено розділ «Дистанційне навчання», в якому розміщено розклад проведення синхронних занять, освітні платформи та корисні інтернет- посилання для розвитку дошкільнят.

        Протягом року педагоги постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. На сайті ДНЗ, спільнотах батьків у Viber були розміщені матеріали по організації освітнього процесу в ЗДО в умовах воєнного стану,  методичні рекомендації для педагогів та батьків по реагуванню на різні надзвичайні ситуації в умовах військової агресії з боку росії. У Viber-групах педагоги розміщували  інформацію для батьків різного змісту, у тому числі  пам’ятки з питань безпеки: «Як діяти у разі хімічної небезпеки», «Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів»,  «Як діяти у разі радіаційної небезпеки», «Як діяти під час руйнування будівель і споруд унаслідок вибуху» тощо.   Педагоги проводили з батьками індивідуальні бесіди, онлайн-консультації, анкетування, пропонували їм брати участь у проведенні онлайн-фотоконкурсів, онлайн-виставок дитячих робіт, підготовці та проведенні свят, конкурсів.

Зворотний зв’язок з членами родин вихованців педагоги здійснювали через електронну пошту,  Viber, де систематично розміщували інформацію різноманітної тематики про розвиток, виховання та навчання малюків дошкільного віку.

Протягом року на базі закладу в онлайн-форматі (за запитами батьків)  було організовано роботу:

– консультативного центру , де батьки отримували консультативну допомогу з питань підготовки дитини до дошкільного закладу, організації  роботи з малюками вдома, створення розвивального середовища, правового виховання тощо;

Педколектив дитячого садка протягом 2022-2023 н.р. використовував сайт дошкільного закладу як джерело інформації для батьків навчального, методичного та виховного характеру.

Зворотній зв’язок з батьками здійснюється через освітню платформу classroom Viber. Батьками надсилаються фото- та відеозвіти.

          В наступному начальному році необхідно організацію роботи з батьками  націлювати на підвищення психолого-педагогічної культури батьків; приділяти належну увагу вивченню виховного потенціалу сімей та використання його результатів для більш ефективного впливу на проблемні моменти у вихованні дітей.   

VІІ. Аналіз здійснення соціально-педагогічного патронату.

Щоб визначити дітей, які потребують державної допомоги, вихователі дошкільного закладу насамперед проводять бесіди з членами родин вихованців,  обстеження умов життя й виховання дітей. Після цього складається соціальний паспорт дошкільного навчального закладу.

В закладі дошкільної освіти закладі складено соціальний паспорт ЗДО в якому відображені дані про дітей з багатодітних , малозабезпечених сімей, неповних сімей, діти, чиї батьки виконують або виконували свій службовий обов’язок в зоні бойових дій, діти – внутрішньо переміщені особи.

Через ведення активних бойових дій на території України та у зв’язку з постійною міграцією населення, зокрема сімей з дітьми, адміністрація закладу не залишає поза своєю увагою та  здійснює першочергове зарахування  до дитячого садка дітей із числа внутрішньо переміщених осіб.

Адміністрація закладу  систематично здійснює просвітницьку роботу серед батьків дітей соціально незахищених категорій про їх права, надає їм консультативну допомогу з питань оформлення  необхідних документів, матеріальну підтримку вихованцям  пільгового контингенту.

VІІІ. Аналіз організації харчування.

      У зв’язку з тим, що у 2022- 2023 н.р. заклад освіти працював дистанційно , послуги з харчування дітей в КЗДО №92 ДМР не здійснювалися.

     ІХ. Аналіз медичного обслуговування.

Медичний кабінет обладнаний усім необхідним обладнанням, є ізолятор. В наявності шафа медична для зберігання ліків, столи, ваги, ростомір, асортимент ліків, який  відповідає нормативним вимогам  для надання першої долікарської допомоги. Також постійно в наявності є запас дезінфікуючих засобів.

Старша медична Сестра Бондаренко А.А. вчасно складала графік проходження медоглядів працівників та контролювала його виконання (1 раз  у 6 місяців), у разі необхідності надає кваліфіковану допомогу дітям та працівникам. У медичному кабінеті в інформаційному медичному куточку  вона протягом року систематично розміщує санбюлетні з різною тематикою. Протягом року медична сестра закладу  використовує сайт ЗДО, мережу Viber,  як джерело для розміщення інформації для батьків та працівників щодо запобігання та розповсюдження різних захворювань, у тому числі на COVID-19; з 24.02.2022 року. медпрацівник розміщує матеріали по наданню першої невідкладної допомоги у разі травмування під час бойових дій.

Х. Результати роботи щодо зміцнення матеріально - технічної бази.

            Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти протягом 2022-2023н.р. знаходилося на належному рівні. Усі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Освітнє середовище  наповнено відповідно до «Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти» (наказ МОН від 19.12.2017 № 1633). Відсоток забезпечення складає – 82,5%. Безпечність умов у закладі створено відповідно до вимог Листа МОН України від 14.02.2019 р. № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти».

           На разі на виконання листа ДСНС України від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»  в підвальному приміщенні облаштовується тимчасове укриття для захисту вихованців та працівників у разі небезпеки (повітряна тривога, артобстріл тощо). Здійснюється наповнення внутрішнього простору приміщень укриття  необхідним обладнання для організації освітнього процесу.

         

 

ХІ. Робота з питань охорони праці.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», адміністрація закладу спільно с профспілковим комітетом продовжували працювати над  реалізацією завдань державної політики в галузі охорони праці. Протягом року директором Маркеєвою Т.П. завідувачем господарства Кожем’як Т.М. вихователем-методистом Димарецькою Т.Д.  регулярно і своєчасно здійснювався систематичний контроль за дотриманням вимог охорони праці, ТБ, ППБ, наявності інструкцій на робочих місцях та біля технологічно-побутового обладнання,  за проведенням планових інструктажів та навчання з ОП, ТБ та ППБ зі всіма працівниками закладу, за проведенням позапланових цільових інструктажів; обстеженням  технічного стану  будівлі, тимчасового укриття, обладнання, дитячих ігрових та спортивного майданчиків, спортивного обладнання, за технічним станом технологічного обладнання, вогнегасників, за своєчасним проходженням працівниками медичного огляду, організацією ЦЗ, виконання інструкцій щодо дій персоналу у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій тощо. Дане питання систематично розглядалося на педгодинах, виробничих нарадах, загальних зборах членів трудового колективу.

 У листопаді 2022 р.,  у квітні 2023 р.  були проведені  Тижні безпеки дитини. Педагоги закладу надавали батькам вихованців консультативну допомогу з питань ОбЖД,  організували виставку дитячих малюнків на тему «Безпека життя і здоров’я дитини». Вихователем-методистом Димарецькою Т.Д. для педагогів та батьків вихованців на сайті ЗДО були розміщені інформаційно-просвітницькі матеріали відповідної тематики. Також педагоги мали можливість користуватися методичними матеріалами з питань охорони життя та здоров’я дітей, по організації освітнього процесу в умовах воєнного стану, які вихователь-методист розмістила на сайті ЗДО.

На  основі нормативних документів у дитячому садку розроблені інструкції з ОП для працівників різних категорій. Один раз у три роки  вони здають заліки по їх виконанню  та  дотриманню інструкцій по охороні життя і здоров’я дітей.  Також 1 раз у три місяці пожежно-технічною комісією, яка призначається наказом по ЗДО, складаються акти обстеження основної будівлі і споруд, приміщень, прогулянкових майданчиків, спортивного, ігрового та нестандартного обладнання.

У дошкільному закладі є  база нормативних документів, що регламентують роботу з охорони праці та дотримання санітарно-гігієнічних норм, є план евакуації дітей та працівників на випадок надзвичайної ситуації. Наказами директора призначено відповідальних осіб з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони життя і здоров’я дітей.

Старшою медичною сестрою Бондаренко А.А. систематично проводяться заняття санмінімуму із педагогами та обслуговуючим персоналом  з питань виконання санітарно-гігієнічних норм, попередження кишково-шлункових захворювань, надання першої долікарняної допомоги при різних захворюваннях та в надзвичайних ситуаціях тощо.

Щорічно в дитячому садку проводяться заміри опору ізоляції електромережі, випробування технологічного обладнання;  один раз у 3 роки – заміри захисних контурів. Виявлені недоліки вчасно усуваються.

          Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на виробничих нарадах, педрадах, зборах.

Водночас основною проблемою з охорони праці залишається питання фінансування. Відсутність належного фінансування заходів з охорони праці не дозволяє повноцінно виконувати вимоги чинного законодавства з охорони праці.

 

ХІІ. Аналіз заходів щодо охорони життя і здоров’я дітей та запобіганню дитячого травматизму

Робота з батьками: проводились онлайн-консультації у соціальних мережах, месенжерах, друкувались  пам’ятки,  батьки залучались до виставок  дитячих малюнків, поробок. Були включені в порядок денний групових батьківських зборів питання щодо охорони життя та попередження дитячого травматизму, дотримування навичок здорового способу життя.

 

XIІІ. Аналіз роботи зі зверненнями громадян за 2022-2023 н.р.

Робота зі зверненнями громадян у КЗДО №92  здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації  та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,  згідно з  інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,  затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. №348, а також згідно з рішеннями виконавчого комітету Вознесенської міської ради, наказами управління  освіти та наказами по закладу.

Відповідно до щорічного наказу  по КЗДО №92 «Про  затвердження графіка особистого прийому громадян директором  на 2022 та 2023 рік» та відповідно до посадових обов’язків, директором постійно здійснюється  особистий прийом громадян    згідно зі встановленим графіком.

     Дана інформація розміщена на інформаційних стендах  та на веб-сайті. Батьки та працівники  ознайомлені з графіками особистого прийому керівника.  

Розгляд, реєстрація та проходження звернень здійснюється відповідно до «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

У закладі відповідно до номенклатури справ ведуться: журнал обліку особистого прийому громадян, журнал реєстрації заяв, скарг громадян, які прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою та підписом завідувача.

Стан роботи зі звернення   заслуховується двічі на рік на  адміністративних  нарадах, на планових виробничих нарадах, відповідальною особою готуються   та надаються до управління освіти  щоквартальні  та  річні  звіти про  роботу  зі  зверненнями  громадян.

Письмових звернень – 0. На особистому прийомі були 23 особи з питаннями щодо електронної реєстрації та вступу дітей до КЗДО.  Колективних звернень не було. Повторні звернення до розгляду також відсутні. 

Всього за звітний період небуло офіційно зареєстрованих звернень громадян. 

 

 

 

XІV. Загальні висновки.

Протягом року робота колективу закладу дошкільної освіти велася на достатньому рівні: процес освітньої роботи проходив згідно вимог нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, Комплексної освітньої програми для дітей раннього та переддошкільного віку «Стежинки у Всесвіт», проводилася робота щодо вдосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами: створення умов для активізації творчого потенціалу та професійної активності педагогів, впровадження в практику роботи дошкільного закладу інноваційних технологій щодо удосконалення професійних якостей та підвищення кваліфікації вихователів.

 Треба відзначити, що в зв’язку з введенням військового стану, запланована робота закладу не була виконана в повному обсязі.

Пріоритетними напрямками у сфері матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності залишається обладнання і оснащення педагогічного процесу, методичної та фізкультурно-оздоровчої бази.

Зауважень по роботі ЗДО та його керівника протягом року не зареєстровано. Конфліктних ситуацій  в закладі не було.

Адміністрація закладу завжди намагається знаходити спільну мову з працівниками та батьками вихованців дитячого садка, компромісні рішення під час розв’язання конфліктних ситуацій.

           Виходячи з вищенаведеної інформації, роботу КЗДО №92 2022-2023 н.р. вважаю задовільною.

         

 

 

Звіт директора КЗДО №92 ДМР Маркеєвої Т.П.  за 2021 р.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета:

     Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

      Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

      Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні. Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює  завідувач згідно зі Статутом.

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 92  комбінованого типу» Дніпровської  міської ради розташований за адресою: вул. Новокримська, 8 А, м. Дніпро

Дошкільний навчальний заклад працює за п`ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин, чергова група в ранкові та вечірні години. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 7:00 – 17:30,  чергова група - 7:00  – 19:00;

     Дошкільний навчальний заклад розрахований на 220 місць, а в 2020– 2021 н. .р відвідували 332 дітей раннього та дошкільного віку.

Групи комплектуються за віковим принципом та згідно з медико-педагогічними висновками ІРЦ.

У дошкільному закладі функціонують 9 груп для дітей дошкільного віку (з них -  2 групи для дітей з вадами мови),  2 групи - раннього віку.

      Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі електронної реєстрації, заяви батьків та медичної довідки про стан здоров’я дитини.

 Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення та схвалюється педагогічною радою закладу.

  Зміст, форми та методи виховання і навчання, використання педагогічних інноваційних технологій та методик, рівень матеріально-технічного забезпечення, навчально-методичної бази та медико-соціальних умов забезпечують належний рівень освітнього процесу та оптимальні умови для повноцінного перебування дітей в закладі.

Для регламентації діяльності колективу в ДНЗ працюють методична та психолого-корекційна служби, логопедичні кабінети.

 Організація діяльності дошкільного навчального закладу  в 2020- 2021 навчальному році здійснювалась відповідно до інструктивно- методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному  році»№1\9-411 від 30.07 2020. Для програмно- методичного забезпечення освітнього процесу педагоги керувались переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2020-2021навчальному році.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та виходячи з аналізу освітньої роботи за 2019-2020 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, нормативно-правові акти МОНмолодьспорту України, методичні рекомендації МОНу з метою усунення недоліків, підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до домінуючих напрямків роботи з педагогами на розв’язання  таких пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу закладу на 2020- 2021 навчальний рік:

1.      Продовжувати створювати інформаційний простір щодо виховання  у дошкільників морально-патріотичних  почуттів та громадянської поведінки.

2.      Створювати умови для реалізації творчого потенціалу та розширення функціональних можливостей організму дошкільників засобами фізичного виховання.

3.  Формування логіко-математичної компетентності та первинного економічного досвіду дошкільників як необхідної умови  їх соціалізації .      

4.      Удосконалювати  роботу щодо формування мовленнєвої компетентності дошкільників.

При визначенні пріоритетних завдань роботи закладу на навчальний рік були враховані сучасність, актуальність питань, вимоги нормативних документів, аналіз роботи за минулий навчальний рік, ступінь вирішення проблем, над якими працював заклад, реальні можливості колективу.

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної освітньої роботи. Вихователі, разом з батьками провели роботу над створенням відповідного розвивального середовища в кожній віковій групі, подбали про те, щоб воно було зручним, відповідало віку дітей, сприяло розвиткові природної цікавості дошкільника, забезпечувало умови для набуття навичок практичного життя, надавало малюкам свободу вибору, забезпечувало гармонійні відносини між вихователями, дітьми та навколишнім світом, налаштовувало на позитивні емоції, розвивало здібності дошкільнят, відповідно до їх нахилів та уподобань.

Протягом року в методичному кабінеті продовжувалась робота з накопичення інформаційних науково-методичних матеріалів в яких висвітлюється питання впровадження положень БКДО, програма «Українське довкілля», розробки тематичних циклів та їх наочно-дидактичне забезпечення. Проведена підписка на періодичні видання: «вихователь- методист», «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», « Практика управління дошкільним закладом», « «Медична сестра дошкільного закладу», «методична скарбничка вихователя». Методичний кабінет поповнено навчально - методичною літературою.

КЗДО  №92 ДМР укомплектований педагогічними кадрами на 100% та обслуговуючим персоналом (100%).  

У дошкільному закладі працює  54 працівників, освітню роботу з дітьми здійснюють   29 педагогів, із них 22 вихователів, 2 музичні керівники , інструктор  з фізкультури, практичний психолог, 2 вчителі - логопеди,  вихователь - методист. Педагогічні кадри за віковими групами закріплюються наказом завідувача на початку року. Адміністрація КЗДО №92 диференційовано підходить до вихователів-початківців і до досвідчених  педагогів-майстрів, створюючи належні умови для розкриття їх творчого та професійного потенціалу.

Відповідно до ст..32 Закону України «Про дошкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013), зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.12.2010 № 1255/1855    та згідно перспективного плану у 2020-2021 навчальному році в дошкільному навчальному закладі проведена атестація педагогічних кадрів.

За наслідками атестації підвищили свій кваліфікаційний рівень 4педагоги: до ІІ кваліфікаційної категорії Семенча В.О., Трошина А.М., Бережній Г.В., Москалець Т.П. присвоєний 11 т.р.,  інші педпрацівники підтвердили свої категорії та педагогічні звання.

    Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів дошкільного закладу, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації, тренінгів  при ЗОІППО, вебінарів.

Консультації, самоосвіта, педради, семінари, взаємовідвідування:

 • Олефіренко І.А.
 • Іванько С.В.
 • Дубіль О.М.
 • Саутікова В.Б.
 • Собор А.Л.
 • Бігун Н.О.
 • П’ятниківська Н.І.
 • Чернишова О.Б.

Методичне об’єднання для вихователів:

 • Смертюк Т.Ю.
 • Єрофєєва І.В.
 • Рудько О.М.
 • Литвиненко А.М.

Методичне об’єднання для музкерів-ників:

 • Резчикова В.М.
 • Савінова Л.І.

Методичне об’єднання для практичних психологів:

 • Волкова І.М.

 

 

Курси перепідготовки при ДАНО:

 • Сіра Г.М.
 • Гуразда С.В.
 • Клюкіна І.І.
 • Гарт Л.Л.

Атестація:

 • Трошина А.М.
 • Семенча В.О.
 • Москалець Т.П.                                                                                                                       
 • Миронець-Мажець Т.О.
 • Руденко Л.І.

Постійно діючий семінар для плав керівників:

 • Біляєва Н.Є.

Навчаються у  ВУЗах:

 • Медвідь Т.М.
 • Похваліта О.О.

Методичне обєднання для завідувачів та методистів:

Маркеєва Т.П.

Димарецька Т.Д.

 

Протягом року в ДНЗ було проведено декілька конкурсів, направлених на виявлення кращих педагогів щодо створення розвивального освітнього середовища та пошуку ефективних шляхів освітньо-виховної роботи

    За підсумками конкурсу на кращу підготовку до літнього оздоровлення, який був оголошений в ДНЗ, перше місце посів колектив груп № 3 (вихователі Гарт Л.Л., Олефіренко І.А.). Педагоги творчо підійшли до конкурсу та підготували багато різноманітних цікавих ігор, створили умови, необхідні для ефективної оздоровчої роботи, проведення загартовуючи заходів, організації ігрової діяльності, дотримання рухової активності протягом дня. Атрибути до ігор з водою, піском, повітрям, сонцем відповідають естетичним, гігієнічним вимогам, безпечні в користуванні, багатофункціональні. Вихователі працюють у тісному контакті з родиною, про що свідчать виносні стенди з матеріалами щодо техніки безпеки, запобігання отруєнь грибами, рослинами, харчовим отруєнням, поради з різних аспектів виховання дитини. Серед переможців також слід назвати колективи груп № 2 (вихователі Медвідь Т.М., Бігун Н.О.), групу № 11 (вихователь Саутікова В.Б.), групу № 5 (вихователі собор А.Л., Пятниківська Н.І.)

         Зміст методичної роботи в дошкільному навчальному закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблеми організації методичної роботи. Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію завдань, які передбачають формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі завдання обговорені на педагогічних радах, виробничих нарадах, під час індивідуальних і групових консультацій; на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.

Освітньо – виховний процес у дошкільному закладі здійснюється відповідно до комплексної додаткової освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», програмно-методичного комплексу «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення». Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу

 

Учасниками освітньо – виховного процесу ДНЗ є: діти, педагогічні працівники, технічні працівники та допоміжний персонал, батьки ( особи, які їх заміняють), представники підприємств, установ та інші особи, які беруть участь у освітньо – виховній роботі.

     Основною формою організаційної роботи освітньої діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

    У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

  Організація життєдіяльності дітей включала в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. Проводились Дні здоров’я, свята, ранки, музично – спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в КЗДО, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі. Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи..

   Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

 

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується відповідно до  Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб, наявні 26 вогнегасників. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.

 

 Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах (малюнки, поробки), які розміщують на тематичному стенді. У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

 

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу . Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

  Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

  Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

  Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідувачем, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

  Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у освітньо – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

  Мікроклімат в колективі можна визнати задовільним.

  Створені належні умови для здійснення освітньо – виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. А тому провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку особистості дитини.

На початок навчального року було складено та надано до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради списки дітей пільгових категорій, згідно з якими надано пільги на харчування  дітям з багатодітних сімей (50%), діти з малозабезпечених сімей, діти із числа сімей учасників бойових дій, діти з сімей ТПО та діти логопедичних груп  звільнені від плати за харчування.

 Медико-просвітницьку роботу у закладі здійснює старша медична сестра.  виконаний в повному обсязі. Медичне обладнання та медичний інструментарій представлені у достатньому обсязі. Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування; здійснювались антропометричні виміри дошкільників.

      Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. На виконання пріоритетних завдань річного плану КЗДО№92 на 2020-2021 навчальний рік, проведення моніторингових досліджень щодо стану здоров’я дошкільників у 2019році, було проведено аналіз даних параметрів:

 • проведено порівняльний аналіз показників захворюваності за три роки;
 • визначено групи з високим та з низьким відсотком захворюваності дітей у різних вікових групах.

З метою зниження захворювання в ДНЗ проводяться різнопланові заходи. Медичний персонал та педагоги ДНЗ систематично інформували батьків про стан здоров’я дошкільників та їх рівень розвитку, популяризували здоровий спосіб життя.

    За звітний період  не було зареєстровано   випадків  дитячого травматизму та  невиробничого травматизму. Було заплановано та здійснено заходи з метою профілактики дитячого травматизму та невиробничого травматизму у дорослих.

   У дошкільному закладі діє рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”, батьківські збори, консультації, індивідуальні бесіди.

Варто відмітити, що в річному плані планується робота щодо оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками з формування особистості дитини щодо ефективного впровадження Базового компоненту дошкільної освіти. 

   Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи завідувача та ради ДНЗ. До початку навчального року батьками та працівниками було придбано дидактичні демонстраційні посібники, канцелярські товари, мийні засоби; до оздоровчого періоду придбано пісок. Проведено капітальний ремонт вбиральні для працівників. Проводились поточні ремонти тепло - та водопостачання, ремонт електротехніки, оргтехніки, часткова заміна вікон в групах № 7, басейні, кабінеті музкерівників, оплачені послуги мережі Інтернет, здійснено передплату періодичних видань, проведений благоустрій території, відремонтовані 2 альтанки, тощо. 

 

На виконання вимог  Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 , Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» (із змінами, внесеними постановами  Кабінету Міністрів України  від 17.10.1997 № 1153, від 24.09.2008 № 858, від 19.01.2011 № 26), постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008  № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» (зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України  від 08.12.2009 № 1338, від 02.11.2011 № 1126), в дошкільному навчальному закладі № 189 проведено ряд  заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

 Основні питання, що порушуються громадянами, стосуються влаштування дітей   та продовження перебування дитини 6 років в дошкільному закладі.  Були звернення громадян щодо працевлаштування та зміни режиму роботи КЗДО.

 Всі звернення громадян зареєстровані у журналі встановленого зразка з дотриманням вимог Інструкції  № 348. Відповіді на звернення реєструються в установленому порядку згідно з чинним законодавством.

Щотижня завідувач веде прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядає пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо.

  Таким чином можна зробити висновок, що обрані форми і методи, об'єднані зусилля адміністрації, педагогічного колективу та батьківської громади позитивно впливали на результативність роботи дошкільного навчального закладу. Річний план за минулий навчальний рік виконано.   

 

 

  Річний звіт керівника закладу за 2020 р. 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета:

     Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

      Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

      Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні. Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює  завідувач згідно зі Статутом.

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 92  комбінованого типу» Дніпровської  міської ради розташований за адресою: вул. Новокримська, 8 А, м. Дніпро

Дошкільний навчальний заклад працює за п`ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин, чергова група в ранкові та вечірні години. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 7:00 – 17:30,  чергова група - 7:00  – 19:00;

Для занять дітей створені всі умови: крім стаціонарних приміщень груп, спальних кімнат тощо обладнані спеціальні приміщення:

 • 2 музичні зали;
 • кабінет психолога;
 • 2 логопедичні кабінети;
 • методичний кабінет;
 • медичний кабінет, ізолятор.
 • 2 спортивні зали;
 • басейн;
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

 

2. Склад вихованців

     Дошкільний навчальний заклад розрахований на 220 місць, а в 2019 – 2020 н .р відвідували 355 дітей раннього та дошкільного віку.

Групи комплектуються за віковим принципом та згідно з медико-педагогічними висновками ІРЦ.

У дошкільному закладі функціонують 9 груп для дітей дошкільного віку (з них -  2 групи для дітей з вадами мови),  2 групи - раннього віку.

      Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі електронної реєстрації, заяви батьків та медичної довідки про стан здоров’я дитини.

 Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення та схвалюється педагогічною радою закладу.

     Планування роботи ДНЗ № 92 здійснювалося відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 3 липня 2009 року. Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базової програми. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2019-2020 навчального року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, іграшками, атрибутами. Під керівництвом вихователя – методиста Димарецької Т.Д. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

 

Організація освітньо-виховного процесу 2019-2020 навчального року в дошкільному закладі була спрямована на реалізацію пріоритетних завдань ДНЗ, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за 2018-2019 навчальний рік, можливості колективу.

         Зміст освітньо-виховного процесу ДНЗ визначався Законами України «Про дошкільну освіту», «Про мови», Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), державними та парціальними програмами. Реалізація освітньо- виховних завдань здійснювалася на засадах особистісно-орієнтованої моделі організації педагогічного процесу, в якій створення повноцінного розвивального середовища і забезпечення відповідної позиції вихователя в організації діяльності дітей є провідними умовами успішного її виконання.

    Вся діяльність ДНЗ протягом року була спрямована перш за все на створення належних умов для здобуття якісної  освіти дітьми дошкільного віку.

    Дошкільний заклад забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, які постійно підвищують свій професійний рівень, відвідуючи методичні об’єднання, курси підвищення кваліфікації, через самоосвіту. 

     З метою підвищення фахового рівня педагогічних працівників, готовності їх до розв’язання завдань сучасної освіти, модернізації навчально-виховного процесу протягом навчального року педагоги брали участь у роботі районних методичних об’єднань на базі НВК №102 та ДНЗ №349.

     У поточному навчальному році курси підвищення кваліфікації при ДАНО пройшли 4 педагоги. Вихователі Трошина А.М., Семенча В.О. завершили  навчання в педагогічному університеті міста Слов’янська та здобули повну вищу освіту за спеціальністю. Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності має атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. В 2019-2020 навчальному році в черговому порядку пройшли атестацію 5 педагогічних  працівників: Іванько С.В., Савінова Л.І., Пятниківська Н.І., Литвиненко А.М., Єрофєєва І.В. Позачергову атестацію  пройшла вчитель-логопед Сіра Г.М. Згідно з індивідуальними планами педагоги, які атестувалися, провели відкриті заняття для колективного перегляду, брали активну участь у проведенні всіх педагогічних заходів. За наслідками атестації підвищила свій кваліфікаційний рівень до І кваліфікаційної категорії Сіра Г.М., Єрофєєвій І.В. присвоєний 11 т.р.,  інші педпрацівники підтвердили свої категорії та педагогічні звання. 

 

 

   Аналіз соціально-дидактичного аудиту щодо стажу педагогічної діяльності (у відсотках) показав, що педколектив має оптимум. Стаж педагогічної діяльності, що становить 15 - 25 років (у відсотках більше 67%) перевищує стаж у 5-10 років. Кваліфікаційний рівень педагогів ДНЗ з року в рік зростає: в поточному навчальному році два педагоги підвищили свій кваліфікаційний рівень. Але, на жаль, багато вихователів не можуть мати категорії через відсутність вищої освіти. Соціально-дидактичний аудит педколективу за освітою показав норму: освітній рівень педколективу ДНЗ зріс (повна вища спеціальна, базова вища та неповна вища спеціальна освіта разом становлять 87%). Нижче норми знаходиться показник рівня педколективу за віком: показники діаграми збільшені в бік вікового періоду 40-50 та понад 50. Але хоч і мінімально, спостерігається тенденція до омолодження педагогічного складу ДНЗ.Зміст методичної роботи в дошкільному навчальному закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблеми організації методичної роботи. Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію завдань, які передбачають формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі завдання обговорені на педагогічних радах, виробничих нарадах, під час індивідуальних і групових консультацій; на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.

    Організація навчально-виховного процесу, програмно-методичне забезпечення в ДНЗ були спрямовані на реалізацію завдань Базового компонента дошкільної світи в Україні.

    Пріоритетні напрямки навчально-виховного процесу відповідали вимогам змісту дошкільної освіти (ст..23 Закону України «Про дошкільну освіту»), що забезпечило різнобічний розвиток дитини дошкільного віку, були спрямовані на збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

   Українська освіта обрала шлях гуманізації, тож головним пріоритетом нашого дошкільного закладу стало забезпечення належної екології дитинства. Йдеться про створення для кожного малюка здоров’язбережувального розвивального середовища в найширшому розумінні. Це і благополучне соціальне, і різноманітне та багате природне, і безпечне предметно-ігрове середовище; це чисте виразне мовлення найближчого оточення, оздоровча музика та інші доступні дітям кращі твори мистецтва; це фізіологічно доцільний режим життєдіяльності з гармонійним поєднанням і чергуванням різних її видів, оптимальні умови для рухової активності; здорове харчування.

    Ми прагнули до того, щоб все, що оточує дитину і споживається нею, стало безпечним у моральному, психоемоційному, фізичному сенсі і духовно піднесеним у загальнолюдському розумінні, сприяло розкриттю кращого, що є в її природі. З цією метою запроваджували здоров’язбережувальні та здоров’яформувальні технології в усіх напрямах: у спілкуванні та грі, в математиці й фізкультурі, образотворчості й музиці. Старались організовувати будь-яку діяльність так, щоб вона була екологічно сприятливою для дітей, дарувала їм радість і задоволення від процесу, в жодному разі не шкодила — не викликала дискомфорту, ні фізичного, ні психоемоційного.

      Реалізовуючи вимоги БКДО, формуючи особистісні компетенції дошкільників, завдання педагога — навчити малят пізнавати навколишній світ, розвинути їхню природну допитливість, активність, самостійність і гнучкість мислення, швидкість думки. Важливо зробити розумову діяльність радісною, необтяжливою. А отже, дбати про її безпечність для фізичного, психічного та емоційного здоров’я дитини. Екологічно сприятливою може бути лише така розумова діяльність, якої дитина прагне, яку виконує охоче, без надмірного напруження і перевтоми, у ситуації успіху. Тому педагоги пропонували дітям різні за характером і змістом завдання, інтегруючи їх з іншими видами діяльності і враховуючи індивідуальні можливості. Вихователі прагнули зробити виховання екологічним. Перед ними стала проблема, як зберегти психічне та емоційне здоров’я малят, навчити будувати екологічно сприятливі стосунки між людьми, взаємодіяти з довкіллям, щоб не зашкодити екологічній рівновазі. Все це зобов’язує до формування навичок безпечної поведінки з дошкільного віку й упродовж усього життя.

    В поточному навчальному році колектив ДНЗ продовжував роботу над проблемою створення розвивального життєвого простору дошкільників - фактору розвитку творчої особистості. Значна увага приділялася розвитку творчих здібностей дошкільників, пізнавальної активності, допитливості, використанню нестандартних форм і методів роботи. Педагоги в своїй роботі проводили інтегровані, комплексні, сюжетні, групові, індивідуальні заняття, екскурсії, цільові прогулянки, пішохідні переходи, спостереження, пошуково- дослідницьку діяльність. Свої відносини з дітьми вихователі будували на основі педагогіки співробітництва та гуманізму, використовуючи особистісно- орієнтований підхід до виховання та навчання дітей. Педагогічний колектив зумів добитись на практиці принципу розвиваючого навчання, зробити педагогічний процес цікавим, творчим, пізнавальним.

   Варто зазначити, що в дошкільному закладі є всі необхідні умови для розвитку творчих та пізнавальних здібностей кожного дошкільника. Робота з інтелектуального розвитку дітей ведеться відповідно до програмових вимог. Вихователі всіх вікових груп створюють сприятливі умови для розвитку особистості кожної дитини, для її самореалізації, для розвитку пізнавальних інтересів дітей, вміння долати труднощі у навчанні, що в цілому сприяє розвитку ініціативності, творчості та інтелектуальному розвитку малят, зокрема засвоєнню дошкільниками елементарних логічних прийомів, вмінню розмірковувати, встановлювати причино - наслідкові зв'язки, обґрунтовувати свою думку, робити прості висновки. Діти виявляють ініціативу, творчість, незалежність, елементарну критичність, оптимізм, коли трапляються труднощі, наполегливість, уміння доводити розпочате до кінця, брати на себе відповідальність за допущені помилки.

       Педагоги дошкільного закладу наполегливо працюють над виявленням творчого потенціалу дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей, забезпеченням умов для реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти в Україні шляхом роботи гуртків за інтересами:

-        гурток "Дошкільнята-малюки грають в шашки залюбки" (Єрофєєва І.В.)

-        хореографічний гурток "Пластика " (керівник: Резчикова В.М., музичний керівник ДНЗ)

-        гурток «Дельфінчики» (керівник: Біляєва Н.Є. інструктор з фізкультури)

-        гурток «Біла королева» (керівник Дубіль О.М., вихователь)

   Гурткова робота, яка проводилася у минулому навчальному році, була результативною, сприяла розвитку уподобань і нахилів дітей. Керівники гуртків Біляєва Н.Є. та Резчикова В.М. досягли певних результатів, які презентували колегам та батькам.

    Згідно з законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, змістом Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю. Протягом року педагогічний колектив ДНЗ працював над питанням модернізації підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім'єю. Так, у листопаді пройшла загальна батьківська конференція «Проблеми наступності дошкільної та початкової шкільної ланок освіти», на якій були висвітлені проблеми наступності та перспективності у системі освіти, інклюзивної освіти тощо.

    Сьогодні батьки відчувають труднощі в процесі виховання дитини, їм необхідна суттєва допомога педагогів щодо підвищення їх педагогічної культури. Тому через різні форми (батьківські всеобучі, «круглі столи», консультації, тематичні дні відкритих дверей, анкетування, спільні свята та розваги, довідкове педагогічне бюро, виставки спільних робіт батьків та дітей, роботу батьківського комітету папки-пересувки, вивчення та поширення досвіду сімейного виховання тощо) педагоги систематично проводили роботу з родиною, пояснюючи батькам, що всі успіхи та прорахунки у вихованні дитини починаються з родини.

    Вихователі проводили групові батьківські збори, на які запрошували завідувача, практичного психолога, вихователя-методиста, вчителя-логопеда. Заслуговує на увагу позитивний досвід вихователів Олефіренко І.А., Гарт Л.Л., Саутікової В.Б., Трошиної А.М., Дубіль О.М., Руденко Л.І., П’ятниківської Н.І., Семенчі В.О., які включали в порядок денний батьківських зборів практичний показ зрізів навчально-виховної роботи, організовували виставки дитячих малюнків, поробок з природного та покидькового матеріалів, виставки популярної психолого-педагогічної літератури. Слід наголосити на позитивному досвіду роботи з батьками вихователів Саутікової В.Б., Дубіль О.М., Олефіренко І.А., Гарт Л.Л., Іванько С.В., Литвиненко А.М., Семенчі В.О., Гуразди С.В., які домоглися значних результатів у справі залучення батьків до навчально- виховного процесу, зробили їх своїми союзниками.

 

 

В дитячих іграх, як в дзеркалі, відбивається оточуюча дійсність. Саме в ігрових діях дошкільнят відбиваються моральні риси не тільки дитини, але і членів її сім’ї. У рухах, діях, словах дітей дорослі нерідко впізнавали себе і не завжди з позитивного боку. Через спостереження за іграми, бесіди з дітьми педагоги відзначили, що особливо гостро на сучасному етапі постає проблема профілактики насильства в сім’ї. Соціальні негаразди, «дорослі» проблеми нерідко виливаються на дітей через фізичне або психологічне насильство. Факти жорстокого поводження з дітьми, зневажання їхніх інтересів мають місце в сучасному суспільстві, тому зазначена проблема є на сьогодні надзвичайно актуальною. Діти не знають своїх прав, бояться звернутися по допомогу в разі виникнення ситуації прояву насилля. Робота педагогічного колективу ДНЗ в поточному навчальному році була скерована на те, щоб допомогти батькам усвідомити, що якщо людина змалку не усвідомить своїх прав у цьому житті і не навчиться їх захищати, вона й у дорослому віці почуватиметься беззахисною, приниженою, ображеною.    Протягом навчального року робота щодо попередження насильства велася за такими напрямками: здійснення просвітницької роботи серед дітей щодо їх прав та можливих дій у разі виникнення ситуації прояву насилля над ними; робота з дорослими - батьками, вихователями, які мають безпосередній вплив на розвиток, формування та соціалізацію дитини.

Через консультації, батьківські збори педагоги старались донести до свідомості батьків, що будь-яке домашнє насильство - незалежно від того, спрямоване воно безпосередньо на дитину, чи на іншого члена сім’ї - травмує дитину, коли діти стають свідками насильств в сім’ї, вони відчувають провину, сором, страх, ніби вони самі відповідальні за насильство; відчувають гнів, тому що вони не спроможні змінити те, що відбувається в сім’ї.

    Питання щодо профілактики насильства в сім’ї та закладі освіти розглядалися в групових інформаційних куточках, були включені в консультації, батьківські збори. Слід також відмітити позитивний досвід проведення в ДНЗ тижня з правового виховання дошкільників, який пройшов у листопаді місяці і охопив усіх учасників педагогічного процесу: дітей, педагогів, працівників ДНЗ, батьків.

Одним із напрямків співпраці сім'ї і ДНЗ є підготовка дітей до школи, від чого залежатимуть їхні успіхи в навчанні, подальший розвиток. Як правило, діти, які у старших дошкільних групах розуміють, що їх чекає у школі, володіють необхідними для навчання у ній навичками, легко вживаються у шкільне середовище. Однак не всі з них безболісно долають цей етап, що проявляється передусім у їх незадовільній успішності. Причина цього здебільшого в психологічній непідготовленості до навчання в школі. Готовність до шкільного навчання водночас є проблемою соціальної зрілості дитини. Адже, йдучи до школи, вона опиняється в реальній соціальній позиції, вперше отримавши право і опинившись перед обов'язком здійснення суспільної за змістом і формою діяльності, якою є навчання. Питання спільної роботи дошкільного закладу та родини щодо формування компетентної особистості та забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між ДНЗ та школою висвітлювалось на педрадах, консультаціях, батьківських зборах тощо. Проблема організації співпраці дошкільного закладу і сім’ї щодо забезпечення повноцінного і всебічного розвитку дитини посідає особливе місце серед напрямків гуманізації вітчизняної дошкільної освіти. Адже сім'я є тією сферою життєдіяльності дитини, в якій відбувається її первинна соціалізація, закладаються основи розвитку особистості. Разом із тим, сучасна сім'я зазнає низки соціальних, психологічних проблем, які прямо або опосередковано впливають на всі аспекти розвитку дитини, на її благополуччя, Дуже важливо педагогам навчити батьків повноцінно використовувати навіть мінімальний час, який вони можуть приділити дитині для спілкування. Виявляючи турботу про тілесне благополуччя дитини, не можна забувати про її внутрішній світ. Головне - діти повинні бути впевненими, що дорослі їх люблять і готові будь-коли прийти їм на допомогу.

   Педагогічним колективом приділялась увага питанню створення умов для розвитку компетентної особистості старших дошкільників та забезпеченню наступності та перспективності в роботі дошкільної та початкової шкільної ланок освіти. Вихователями старших груп протягом поточного року проводилась робота по наданню дошкільникам якісної дошкільної освіти і по підготовці їх до шкільного навчання.

Враховуючи важливість даного питання, згідно з річним планом роботи дошкільного навчального закладу та з метою визначення результативності навчання і виховання дітей старшого дошкільного віку було проведено психолого-педагогічну діагностику готовності дітей до навчання у школі. Діагностику проводили у старших групах № 4,7,10 практичний психолог Волкова І.М., вихователь-методист Димарецька Т.Д. і вихователі цих груп. У квітні місяці 2019 року проводилося обстеження дітей щодо рівнів розвитку психічних процесів. При цьому особливу увагу звертали на те, щоб вихователі не формально підходили до розв’язання цієї проблеми, а враховували результати в подальшій своїй роботі з дошкільниками.

   Методи, що дозволили виявити ступінь реалізації освітньої програми й оцінити рівень компетентності дітей, задіяні були такі: спостереження за дітьми, вивчення результатів їхньої діяльності (малюнки, аплікація, конструювання), нескладні експерименти, окремі доручення дитині, дидактичні ігри, бесіди та ін.

   У групах старшого дошкільного віку спостерігається незначне збільшення кількості дітей з низьким та середнім рівнем розвитку,  зменшення високого рівня (з 40% до 38%) та  зменшення кількості дітей з достатнім рівнем (з 50% до 47%).

Навчальні

роки

Кількість

випускників

Рівні розвитку

Бал

Н

С

Д

В

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

2017-2018

110

8

8

22

19

39

35

41

37

3

2018-2019

126

-

-

12

10

63

50

51

40

3,3

2019-2020

94

2

2

12

13

44

47

36

38

3,2

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою визначення фактичного рівня фізичної підготовленості до школи, було протестовано 82 (із 105) старших дошкільників (45 дівчаток та 37 хлопчиків). Оцінки „5" і „4", а саме високий рівень та вище середнього отримали 36 дитини (44%), оцінку „3"(середній рівень) отримали 30 дітей (37%). 16  дітей (близько 19%) показали результати нижче середнього, отримавши результати від 81 до 84 балів.

Рівень фізичної підготовки дітей старших груп

 
   

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи завідуючої та ради ДНЗ.

       На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СOVID-19» від 11 березня 2020 року № 211, листів МОН: від 11.03.2020 № 1/9- 154, від 13.03.2020 №        1/9-161, беручи до уваги статтю 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Указ Президента України від 13 березня 2020 року N9 87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах  спалаху гострої респіраторної хвороби СOVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-COV-2», підпункт 2 пункту 13 Положення про Функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності), враховуючи рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та наказом по заклад від 23.03.2020 за № 9-А запроваджено дистанційну

   У наказі по закладу від 23.03.2020 за № 9-А завідувач визначила  обов'язки, передбачені трудовим договором, які виконують педагоги, що знаходяться на дистанційній роботі.

      На жаль, одразу педагоги не були готові до такого швидкого розвитку подій. Але поступово роботу вдалося налагодити.

    Педагоги досить швидко зорієнтувались і розробили систему дистанційного навчання. Вихователі кожної групи склали плани такої роботи на період карантину, врахували індивідуальні та вікові можливості дітей, створили свою групу у Вайбері.

    Насамперед, потрібно відзначити дуже продуктивну роботу учителя-логопеда Сірої Г.М. (робота у Вайбері, Yоu  Tube). Педагогом було проведено онлайн презентації та онлайн заняття, індивідуальна онлайн робота з дітьми-логопатами, відеоуроки на теми «Напрямки та зміст формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня»,  «Артикуляційна гімнастика», «Пальчикова гімнастика», «Нетрадиційна артикуляційна гімнастика з соломкою», «Біоенергопластика» тощо.

 Успішно була організована  у Вайбері робота з батьками та дітьми  вихователями Олефіренко І.А., Гарт Л.Л., Саутіковою В.Б., Литвиненко А.М., Іванько С.В.  Досліди, руханки, образотворче мистецтво та пізнавальні ігри, заняття з використанням відео, інтернет-ресурсів– такими видами діяльності були насичені дні дошкільників під час дистанційного навчання. Також батькам надавались індивідуальні консультації, рекомендації щодо організації життєдіяльності малюків під час карантину.

  Під час роботи в умовах карантину педагоги займалися самоосвітою: читання корисних статей у фахових виданнях:    «Методична скарбничка вихователя», «Дошкільний навчальний заклад», «Дошкільне виховання». Здійснювали підвищення кваліфікації через перегляд професійних вебінарів: «Казкотерапія», «Розвиток уяви у різні вікові періоди. Практикум», «Розвиток мислення та мовлення як складова розвивальних занять для дошкільнят»,    «Дошкільна освіта як складова частина системи безперервноїосвіти в Україні» (на порталі для освітян «Всеосвіта»)  тощо. Обговорювали переглянуті вебінари  в групі педагогів (через вайбер).

   Необхідно зазаначити, що дистанційне навчання – це навчання будь-де та будь-коли (все що потрібно, щоб розпочати – бажання та доступ до інтернету). Дистанційне навчання – це зворотній зв’язок (онлайн зв’язок з вихователем, який контролює виконання завдань та допомагає у їх розв’язанні). Вихователі здійснюють онлайн контроль наявності виконаних робіт, розміщення завдань у групі, онлайн зв’язок з батьками. Основні проблеми: немає зворотнього зв’язку (вихователь — дитина), відсутність доступу до інтернету у деяких вихованців та співпраці з боку батьків. Робота педагогів у дистанційному режимі потребує удосконалення.

  

Дошкільний заклад забезпечений м’яким та твердим інвентарем, посудом та іншими господарчими товарами: придбані  іграшки відповідно до віку дітей, спортивний інвентар, методичні посібники, дидактичний матеріал, канцелярські товари.

     Фінансово-господарська діяльність ДНЗ у 2019-2020 н. р. здійснювалась згідно з річним планом. Було придбано матеріальні цінності та виконані такі роботи :

 • Придбання пилососу – 2083 грн.

 

 • Придбання матеріалів для ремонту дитячих стільців, обігрівачів – 600 грн.
 • Установка пісочниці гр. №5 – 800 грн
 • Косметичний ремонт басейну – 3500 грн

Ремонт даху коридору гр. №1 – 1200 грн.

 • Придбання матеріалів для ремонту воріт (запасний вихід) – 800 грн.
 • Усунення аварії в басейні – 1100 гр.
 • Придбання та установка ліхтарів для зовнішнього освітлення -743

Придбання комп’ютеру – 8000 грн.

Передплата періодичних видань – 1500 грн

Щомісяця велася оплата послуг Інтернету, заправка чорно-білих та кольорових картриджів. 

     За благодійні кошти і за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних  нагальних питань хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців.

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

   Харчоблок забезпечений 3 кухарями, які мають відповідну освіту. Порядок організації харчування дітей здійснювався згідно чинного законодавства. За сприяння Дніпровської міськради діти пільгових категорій одержують безкоштовне харчування та з оплатою 50%. На початок навчального року було складено та надано до департаменту гуманітарної політики  списки дітей пільгових категорій: діти з багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, діти інваліди, діти, батьки яких знаходяться в зоні АТО, діти-переселенці та з особливими освітніми потребами  харчувались безкоштовно.

    Режим харчування в закладі триразовий. Продукти харчування та продовольча сировина надходять в ДНЗ разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість. Завозять продукти регулярно. Заявки на них виконуються в повному обсязі. Графік видачі їжі з харчоблоку дотримується. Розподіл їжі за об’ємом протягом дня виконується. Строки реалізації продуктів дотримуються. Видача страв з харчоблоку проходить після зняття проби. Добова проба щоденно залишається на харчоблоці. Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна роботу щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при завідуючій. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом дитячого садка ведеться і з боку міської СЕС, про що свідчать акти перевірок. Пропозиції вказані в актах, виконуються згідно зазначених термінів.    

    Санітарно-просвітницька робота серед батьків проводиться старшою медичною сестрою Бондаренко А.А. через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.       

 Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

      Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

     Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програми виховання і навчання дітей «Дитина в дошкільні роки», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

     Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді.

     Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

      Створені належні умови для здійснення навчально – виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. Я, як завідувач  проводжу велику роботу з колективом, використовуючи усі психолого – педагогічні методи кадрової роботи. А тому провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку особистості дитини.

    У дошкільному закладі діє рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

     Завідувач, як керівник,  оперативно  реагує на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

     На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 92 заведений журнал обліку особистого прийому громадян.

     За минулий 2019-2020 навчальний рік здебільшого батьки звертались з питанням оформлення дітей у дошкільний заклад і щодо  працевлаштування.

      Щотижня ведеться прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаються пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо.

 

Аналіз результативності роботи КЗО ДНЗ № 92

за 2018/2019 н. р.

 

Дошкільний навчальний заклад № 92 знаходиться за адресою: вул.. Новокримська, 8а, тел.. 792-50-02.

Всього функціонує 11 груп, з них раннього віку - 2, дошкільного віку - 9 (з них 2 -логопедичні).

Організація освітньо-виховного процесу 2018-2019 навчального року в дошкільному закладі була спрямована на реалізацію пріоритетних завдань ДНЗ, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за 2017-2018 навчальний рік, можливості колективу, а саме:

1.      Створювати інформаційний простір щодо виховання духовно- моральних цінностей у дошкільників в рамках реалізації завдань обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості в громадянському суспільстві. IV етап».

2.      Продовжувати працювати над формуванням первинного економічного досвіду дошкільників як необхідної умови соціалізації дошкільників.

3.      Забезпечувати оптимальне просторове розвивальне середовище щодо формування у дошкільників навичок безпечної поведінки.

4.      Активізувати роботу над формуванням комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників.

Зміст освітньо-виховного процесу ДНЗ визначався Законами України «Про дошкільну освіту», «Про мови», Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), державними та парціальними програмами. Реалізація освітньо- виховних завдань здійснювалася на засадах особистісно-орієнтованої моделі організації педагогічного процесу, в якій створення повноцінного розвивального середовища і забезпечення відповідної позиції вихователя в організації діяльності дітей є провідними умовами успішного її виконання.

    Вся діяльність ДНЗ протягом року була спрямована перш за все на створення належних умов для здобуття якісної  освіти дітьми дошкільного віку.

    Дошкільний заклад забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, які постійно підвищують свій професійний рівень, відвідуючи методичні об’єднання, курси підвищення кваліфікації, через самоосвіту.

   Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, реалізацію поставлених пріоритетних завдань були проведені

 • педагогічні ради:

1.      Формування навичок безпечної поведінки у дітей дошкільного віку

(листопад)

2. Формування духовності у дошкільників – основа розвитку громадянського суспільства (лютий)    

 • консультації:

-        Формування у дошкільників компетентності з питань безпеки життєдіяльності в світлі Базового компонента дошкільної освіти в Україні;

-        Правове виховання дітей дошкільного віку як необхідна складова створення системи безперервної освіти і виховання нового покоління громадян;

-        Забезпечення успішної адаптації дітей через позитивні емоції;

-        Соціально-моральний розвиток та соціалізація дитини дошкільного віку;

-        Розвиток у дошкільників зв’язного мовлення засобами наочного моделювання ;

-        Формування у дошкільників ціннісного ставлення до довкілля та відповідальної громадянської позиції – пріоритетний напрямок освіти для сталого розвитку ;

-  Творчий спадок Т.Г. Шевченка у виховній роботі з дошкільниками;

- Ознайомлення дошкільників з навколишнім світом через метод наочного моделювання;

- Ненасильницьке спілкування – стратегія життя;

- організація активного відпочинку в дитячому садку;

- Забезпечення позитивного емоційного стану дитини засобами прогулянок тощо

 • семінар-практикум з елементами тренінгу:
 • Шляхи формування компетентності дошкільників з фізичного виховання;
 • майстер-клас:
 • Створення вихователем оптимальних умов для розвитку мовлення дошкільників
 • педагогічна лабораторія :
 • Використання в роботі педагогіки емпауерменту.

З метою підвищення фахового рівня педагогічних працівників, готовності їх до розв’язання завдань сучасної освіти, модернізації навчально-виховного процесу протягом навчального року педагоги брали участь у роботі районних методичних об’єднань.

     У поточному навчальному році курси підвищення кваліфікації при ДАНО пройшли 6 педагогів. Вихователі Трошина А.М., Семенча В.О. продовжують навчання в педагогічному університеті міста Слов’янська та здобувають повну вищу освіту за спеціальністю. Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності має атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. В 2018-2019 навчальному році в черговому порядку пройшли атестацію 7 педагогічних  працівників: Маркеєва Т.П., Димарецька Т.Д., Біляєва Н.Є., Олефіренко І.А., Саутікова В.Б., Дубіль О.М., Головань О.П. Позачергову атестацію  пройшли 2 педагоги – музичний керівник Резчикова В.М. та практичний психолог Волкова І.М. Згідно з індивідуальними планами педагоги, які атестувалися, провели відкриті заняття для колективного перегляду, брали активну участь у проведенні всіх педагогічних заходів. За наслідками атестації підвищили свій кваліфікаційний рівень до І кваліфікаційної категорії Резчикова В.М. та Волкова І.М., інші педпрацівники підтвердили свої категорії та педагогічні звання. Про рівень професійного зростання педагогів порівняно з минулим роком свідчать показники, які подані в діаграмі.

   Аналіз соціально-дидактичного аудиту щодо стажу педагогічної діяльності (у відсотках) показав, що педколектив має оптимум. Стаж педагогічної діяльності, що становить 15 - 25 років (у відсотках більше 67%) перевищує стаж у 5-10 років. Кваліфікаційний рівень педагогів ДНЗ з року в рік зростає: в поточному навчальному році два педагоги підвищили свій кваліфікаційний рівень. Але, на жаль, багато вихователів не можуть мати категорії через відсутність вищої освіти. Соціально-дидактичний аудит педколективу за освітою показав норму: освітній рівень педколективу ДНЗ зріс (повна вища спеціальна, базова вища та неповна вища спеціальна освіта разом становлять 89%). Нижче норми знаходиться показник рівня педколективу за віком: показники діаграми збільшені в бік вікового періоду 40-50 та понад 50. Але хоч і мінімально, спостерігається тенденція до омолодження педагогічного складу ДНЗ.

У дошкільному закладі створено умови щодо варіативності навчання. Моніторинг упровадження інноваційних технологій в навчальний процес дає вихователям можливість вибирати найбільш ефективні для практичної роботи з дітьми.

   У 2018-2019 навчальному році вихователі Семенча В.О. та Руденко Л.І. впроваджували в практичну діяльність досвід роботи своїх колег Іванько С.В. і Гемук Г.М. «У краплині води відбивається світ. Формування життєвої компетентності дитини у природному довкіллі через впровадження технології психолого-педагогічного проектування».

    Педагоги змогли відмітити перевагу технології психолого - педагогічного проектування в тому, що вона дає можливість дитині стати активним учасником навчально-виховного процесу, а значить - власного розвитку, сприяє створенню таких психолого-педагогічних умов, за яких спокійна розкомплексована дитина прагне в чомусь себе проявити. Педагоги відмітили, що впроваджуючи психолого-педагогічне проектування, при виконанні програмових завдань, треба виходити також з дитячих потреб та інтересів, рівня наявних у вихованців знань та умінь в різних видах діяльності.

     Інтегративний характер матеріалу, його направленість на формування самостійного та критичного мислення, на вміння дітей добувати знання самостійно під час дослідницько-пошукової роботи дав змогу вихователям отримати достатньо високий результат.

Протягом року в ДНЗ було проведено декілька конкурсів, направлених на виявлення кращих педагогів щодо створення розвивального освітнього середовища та пошуку ефективних шляхів освітньо-виховної роботи

    За підсумками конкурсу на кращу підготовку до літнього оздоровлення, який був оголошений в ДНЗ, перше місце третій рік поспіль посів колектив груп № 5 (вихователі Собор А.Л., П’ятниківська Н.І.) Педагоги творчо підійшли до конкурсу та підготували багато різноманітних цікавих ігор, створили умови, необхідні для ефективної оздоровчої роботи, проведення загартовуючи заходів, організації ігрової діяльності, дотримання рухової активності протягом дня. Атрибути до ігор з водою, піском, повітрям, сонцем відповідають естетичним, гігієнічним вимогам, безпечні в користуванні, багатофункціональні. Вихователі працюють у тісному контакті з родиною, про що свідчать виносні стенди з матеріалами щодо техніки безпеки, запобігання отруєнь грибами, рослинами, харчовим отруєнням, поради з різних аспектів виховання дитини. Серед переможців також слід назвати колективи груп № 2 (вихователі Смертюк Т.Ю., Бігун Н.О.), групу № 11 (вихователі Трошина А.М., Саутікова В.Б.), групу № 3 (вихователі Олефіренко І.А., Гарт Л.Л.)

     У поточному навчальному році по ДНЗ був оголошений конкурс на краще оздоблення групового майданчика прикрасами із снігу та льоду, краще оздоблення групового майданчика до літнього оздоровлення. У конкурсах прийняли участь всі групи. Комісією в цих конкурсах було відзначено групи №№ 11, 8, 3.  Вихователі врахували сучасні вимоги, естетичний вигляд, зручність та безпечність для користування дітьми.

    Зміст методичної роботи в дошкільному навчальному закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблеми організації методичної роботи. Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію завдань, які передбачають формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі завдання обговорені на педагогічних радах, виробничих нарадах, під час індивідуальних і групових консультацій; на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.

    Організація навчально-виховного процесу, програмно-методичне забезпечення в ДНЗ були спрямовані на реалізацію завдань Базового компонента дошкільної світи в Україні.

    Пріоритетні напрямки навчально-виховного процесу відповідали вимогам змісту дошкільної освіти (ст..23 Закону України «Про дошкільну освіту»), що забезпечило різнобічний розвиток дитини дошкільного віку, були спрямовані на збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

Українська освіта обрала шлях гуманізації, тож головним пріоритетом нашого дошкільного закладу стало забезпечення належної екології дитинства. Йдеться про створення для кожного малюка здоров’язбережувального розвивального середовища в найширшому розумінні. Це і благополучне соціальне, і різноманітне та багате природне, і безпечне предметно-ігрове середовище; це чисте виразне мовлення найближчого оточення, оздоровча музика та інші доступні дітям кращі твори мистецтва; це фізіологічно доцільний режим життєдіяльності з гармонійним поєднанням і чергуванням різних її видів, оптимальні умови для рухової активності; здорове харчування.

    Ми прагнули до того, щоб все, що оточує дитину і споживається нею, стало безпечним у моральному, психоемоційному, фізичному сенсі і духовно піднесеним у загальнолюдському розумінні, сприяло розкриттю кращого, що є в її природі. З цією метою запроваджували здоров’язбережувальні та здоров’яформувальні технології в усіх напрямах: у спілкуванні та грі, в математиці й фізкультурі, образотворчості й музиці. Старались організовувати будь-яку діяльність так, щоб вона була екологічно сприятливою для дітей, дарувала їм радість і задоволення від процесу, в жодному разі не шкодила — не викликала дискомфорту, ні фізичного, ні психоемоційного.

      Реалізовуючи вимоги БКДО, формуючи особистісні компетенції дошкільників, завдання педагога — навчити малят пізнавати навколишній світ, розвинути їхню природну допитливість, активність, самостійність і гнучкість мислення, швидкість думки. Важливо зробити розумову діяльність радісною, необтяжливою. А отже, дбати про її безпечність для фізичного, психічного та емоційного здоров’я дитини. Екологічно сприятливою може бути лише така розумова діяльність, якої дитина прагне, яку виконує охоче, без надмірного напруження і перевтоми, у ситуації успіху. Тому педагоги пропонували дітям різні за характером і змістом завдання, інтегруючи їх з іншими видами діяльності і враховуючи індивідуальні можливості. Вихователі прагнули зробити виховання екологічним. Перед ними стала проблема, як зберегти психічне та емоційне здоров’я малят, навчити будувати екологічно сприятливі стосунки між людьми, взаємодіяти з довкіллям, щоб не зашкодити екологічній рівновазі. Все це зобов’язує до формування навичок безпечної поведінки з дошкільного віку й упродовж усього життя.

В поточному навчальному році колектив ДНЗ продовжував роботу над проблемою створення розвивального життєвого простору дошкільників - фактору розвитку творчої особистості. Значна увага приділялася розвитку творчих здібностей дошкільників, пізнавальної активності, допитливості, використанню нестандартних форм і методів роботи. Педагоги в своїй роботі проводили інтегровані, комплексні, сюжетні, групові, індивідуальні заняття, екскурсії, цільові прогулянки, пішохідні переходи, спостереження, пошуково- дослідницьку діяльність. Свої відносини з дітьми вихователі будували на основі педагогіки співробітництва та гуманізму, використовуючи особистісно- орієнтований підхід до виховання та навчання дітей. Педагогічний колектив зумів добитись на практиці принципу розвиваючого навчання, зробити педагогічний процес цікавим, творчим, пізнавальним.

   Варто зазначити, що в дошкільному закладі є всі необхідні умови для розвитку творчих та пізнавальних здібностей кожного дошкільника. Робота з інтелектуального розвитку дітей ведеться відповідно до програмових вимог. Вихователі всіх вікових груп створюють сприятливі умови для розвитку особистості кожної дитини, для її самореалізації, для розвитку пізнавальних інтересів дітей, вміння долати труднощі у навчанні, що в цілому сприяє розвитку ініціативності, творчості та інтелектуальному розвитку малят, зокрема засвоєнню дошкільниками елементарних логічних прийомів, вмінню розмірковувати, встановлювати причино - наслідкові зв'язки, обґрунтовувати свою думку, робити прості висновки. Діти виявляють ініціативу, творчість, незалежність, елементарну критичність, оптимізм, коли трапляються труднощі, наполегливість, уміння доводити розпочате до кінця, брати на себе відповідальність за допущені помилки.

       Педагоги дошкільного закладу наполегливо працюють над виявленням творчого потенціалу дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей, забезпеченням умов для реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти в Україні шляхом роботи гуртків за інтересами:

-        гурток "Дошкільнята-малюки грають в шашки залюбки" (Гарт Л.Л.)

-        хореографічний гурток "Пластика " (керівник: Резчикова В.М., музичний керівник ДНЗ)

-        гурток «Дельфінчики» (керівник: Біляєва Н.Є. інструктор з фізкультури)

-        гурток «Біла королева» (керівник Іванько С.В., вихователь)

   Гурткова робота, яка проводилася у минулому навчальному році, була результативною, сприяла розвитку уподобань і нахилів дітей. Керівники гуртків Біляєва Н.Є. та Резчикова В.М. досягли певних результатів, які презентували колегам та батькам.

Вивченням рівня мовленнєвої компетентності вихованців дошкільного навчального закладу були охоплені діти раннього, молодшого та старшого дошкільного віку.

Діти з високим та достатнім рівнем мовленнєвої компетентності становлять 63 % (229 чол.) із середнім — 24 % (88 чол.) із низьким — 11 % (42 чол.) від загальної кількості дітей. Дев’ять  дітей (2 %) мають початковий рівень мовленнєвої компетентності.

    Заслуговує на увагу позитивний досвід вчителів-логопедів Чернишової О.Б. та Сірої Г.М. У старшій логопедичні групі № 9 (вчитель-логопед Сіра Г.М.) з

13 дітей 7-го року повністю мова виправлена у 12 дітей, практично виправлена в однієї дитини. Вони ідуть до школи без будь-яких вад мови.

    У середній групі № 4 (вчитель-логопед Чернишова О.Б.) з 21 дитини середньої групи повністю мова виправлена у 7 дітей, практично – у 8 дошкільників, частково – у 4. На жаль, у двох дітей - Ількова Андрія та Кабанова Олександра, дуже складні мовні порушення, тому корекційна робота не викликала суттєвих зрушень.  Всі діти переходять до старшої логопедичної групи.

   Велику увагу в роботі з дітьми-логопатами педколектив та вчителі-логопеди приділяють створенню єдиного навчально-корекційного простору. Це командний підхід або, як ми вважаємо, колективний вплив на дитину різних спеціалістів, оскільки всі учасники діють за єдиним планом, маючи можливість відстежувати й корегувати практично всі параметри розвитку дитини. Однак, слід особливу увагу звернути на скоординованість в роботі музичного керівника, учителя-логопеда та вихователя на заняттях з логоритміки, спільний пошук ефективних шляхів корекційної роботи.

Олена Борисівна та Ганна Миколаївна - кваліфіковані спеціалісти, ведуть просвітницьку роботу серед батьків та колег.

  Аналіз основних чинників, що впливають на зниження мовленнєвої активності, дав підстави виокремити найбільш значущі:

•        Різке погіршення здоров’я дітей, що закономірно тягне за собою зниження мовленнєвої активності (уразливість мовно-мовленнєвої функції як найбільш складно організованої біологічної основи). За даними медиків, лише 14% дітей від загальної дитячої популяції практично здорові.

•        Глобальне зниження загального рівня культури в суспільстві. Мовлення, як найбільш симптоматичний показник рівня загальної культури, “відгукнулося” різким збідненням мовного середовища, у якому розвивається дитина.

•        Суттєве звуження обсягу спілкування дорослих і дітей (є як суб’єктивні, так і об’єктивні причини).

• Недостатня увага вихователів до питань мовленнєвого розвитку дітей.

    Отже, питання формування мовленнєвої компетентності дошкільника, майбутнього учня, розвиток мовленнєвої творчості, використання інтерактивних технологій в мовленнєвому розвитку дітей дошкільного віку залишаються актуальними і на наступний навчальний рік.

 

Одним із напрямків співпраці сім'ї і ДНЗ є підготовка дітей до школи, від чого залежатимуть їхні успіхи в навчанні, подальший розвиток. Як правило, діти, які у старших дошкільних групах розуміють, що їх чекає у школі, володіють необхідними для навчання у ній навичками, легко вживаються у шкільне середовище. Однак не всі з них безболісно долають цей етап, що проявляється передусім у їх незадовільній успішності. Причина цього здебільшого в психологічній непідготовленості до навчання в школі. Готовність до шкільного навчання водночас є проблемою соціальної зрілості дитини. Адже, йдучи до школи, вона опиняється в реальній соціальній позиції, вперше отримавши право і опинившись перед обов'язком здійснення суспільної за змістом і формою діяльності, якою є навчання. Питання спільної роботи дошкільного закладу та родини щодо формування компетентної особистості та забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між ДНЗ та школою висвітлювалось на педрадах, консультаціях, батьківських зборах тощо. Проблема організації співпраці дошкільного закладу і сім’ї щодо забезпечення повноцінного і всебічного розвитку дитини посідає особливе місце серед напрямків гуманізації вітчизняної дошкільної освіти. Адже сім'я є тією сферою життєдіяльності дитини, в якій відбувається її первинна соціалізація, закладаються основи розвитку особистості. Разом із тим, сучасна сім'я зазнає низки соціальних, психологічних проблем, які прямо або опосередковано впливають на всі аспекти розвитку дитини, на її благополуччя, Дуже важливо педагогам навчити батьків повноцінно використовувати навіть мінімальний час, який вони можуть приділити дитині для спілкування. Виявляючи турботу про тілесне благополуччя дитини, не можна забувати про її внутрішній світ. Головне - діти повинні бути впевненими, що дорослі їх люблять і готові будь-коли прийти їм на допомогу. Тому питання інтеграції суспільного і родинного виховання залишається пріоритетним.

Належна увага колективом ДНЗ приділялась фізкультурно-оздоровчій роботі. На реалізацію пріоритетного завдання два рази на рік (вересень-травень) проводилося обстеження рівня розвитку основних рухів вихованців, з допомогою якого вдалося продіагностувати якісні й кількісні зрушення в розвитку основних рухів дошкільників. Педагогічний колектив дошкільного закладу проводив планомірну роботу з ознайомлення батьків з результатами фізичного виховання та загартування дітей, пропагував здоровий спосіб життя через інформаційний блок для батьків, листи здоров’я по всіх вікових групах, спортивні розваги, свята з участю батьків, піші переходи.

В поточному навчальному році систематично проводились Дні здоров’я, були підготовлені та проведені педагогами разом з батьками зимове та літнє фізкультурні свята. Як позитивний момент слід відзначити дні відкритих дверей для батьків та громадськості, що стали традиційними в плавальному басейні.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяв чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Чітко розподілені обов’язки між завідувачем, лікарем, старшою медичною сестрою, вихователем-методистом щодо контролю за фізичним розвитком дітей.

Медико-педагогічний контроль здійснювався за напрямками:

-        контроль за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей;

-        контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей;

-        оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм;

- нагляд за санітарно-гігієнічними умовами.

Протоколи медико-педагогічного контролю за проведенням фізкультурних занять велися щомісячно.

     Питання безпеки життєдіяльності дошкільників - одне з найголовніших у роботі закладу. Протягом навчального року проводилась систематична робота з охорони життя та безпеки життєдіяльності, зміцнення здоров’я дітей: тематичні тижні, інструктажі, виставки малюнків, лялькові та музично-драматичні дійства, розваги. Цікаво, змістовно, з участю батьків пройшли тематичні дні: «Про вогонь потрібно знати і про нього пам’ятати», «Про безпеку треба дбати», конкурси-виставки дитячих та батьківських робіт, а в листопаді та квітні - Тиждень безпеки дитини тощо. Завдяки такій систематичній роботі травматизму та нещасних випадків у 2018-2019 н. р. зафіксовано не було.

Проводячи планомірну роботу з ОБЖД, ми прийшли до висновку, що навчання дітей не обмежується тільки одними заняттями, значну частину знань і умінь дитина засвоює без спеціального навчання - в повсякденному спілкуванні з дорослими, однолітками, в ході ігор, спостережень, дослідів. Головне завдання педагоги вбачали в тому, щоб допомогти дитині придбати повноцінні знання поза заняттями. У повсякденному житті, в ході ситуацій (природних і спеціальних) відпрацьовувались, закріплювались, розширювались знання дітей, їхнього вміння, збагачувались почуття, установлювались пізнавальні інтереси, здібності. Враховуючи індивідуальні особливості вихованців, вихователі продумували варіанти завдань таким чином, щоб їх виконання вимагало зусиль думки, волі, напруження сил, бо без подолання труднощів немає повноцінного розвитку. Організовуючи діяльність дітей, дбали про те, щоб кожна дитина емоційно переживав успішність навчання. Для цього створювали спеціально створені ситуації успіху, наприклад, позитивно підкріплювати наміри дитини, авансуючи успіх (у тебе вийде, ти впораєшся); акцентуючи увагу на позитивних рисах (ти такий уважний, ти ж наш художник); посилювали мотив діяльності (адже ти хочеш уміти робити так, як рятівники).

     Підводячи підсумки щодо виконаної роботи, можна сказати, що питання про формування основ безпеки життєдіяльності є актуальним. Це, перш за все, пов'язано з потребою суспільства в соціально адаптованій особистості. Невизначеність сучасного навколишнього середовища вимагає не тільки високої активності людини, але і її здатності до адекватної поведінки.

     Свідоме ставлення до власного соціального здоров'я в дошкільника забезпечується системою знань, які сприяють усвідомленню того, що стосунки між однолітками та дорослими мають бути не стресовими, а доброзичливими, добротворчими, культурними, дієвими; у спілкуванні треба вміти управляти своїми емоціями, оцінювати себе та інших із розумінням мотивів поведінки, вчинків, - це, в свою чергу, сприятиме розвитку саморегуляції дитини як прояву її вольових зусиль. Окрім того, у спільній ігровій, пізнавальній, трудовій діяльності дитина має проявляти самостійність (у діях, думках, рішеннях), активність.

   Компетентним щодо психічного здоров'я можна вважати дошкільника, який прагне активно пізнавати світ; виявляє готовність до розв'язання проблемних ситуацій; здійснює елементарні мислительні дії; володіє початковими формами дослідництва, експериментування, винахідництва; вміє спостерігати; сприйнятливий, допитливий, уважний, уміє відрізняти головне від другорядного.

Тому проблема формування основ здоров’язбережувальної компетентності залишається однією з пріоритетних і в новому навчальному році.

В рамках реалізації завдань обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості в громадянському суспільстві. III етап» колектив ДНЗ працював над проблемою патріотичного виховання. Аналіз методичної роботи у закладі дає можливість зробити висновок, що у вихователів склалась певна система і стиль у роботі з дітьми та їх батьками щодо патріотичного виховання.

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку педагоги спрямовують свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості. При цьому вони приділяють увагу такому пріоритетному напрямку освітньої роботи, як патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

З метою проведення змістовної роботи з дітьми у групах створено відповідні умови: належне розвивальне середовище (іграшки, обладнання) і посібники (демонстраційний і роздатковий матеріал). Завдання щодо організації роботи з патріотичного виховання педагоги вирішують комплексно у різних видах діяльності: заняття, бесіди (вихователі Олефіренко І.А., Саутікова В.Б., Гарт Л.Л., Дубіль О.М., Головань О.П., Семенча В.О., Трошина А.М.) , ігри, індивідуальне спілкування, моральні ситуації вибору, читання художніх творів   ( вірші про Україну ) тощо.

Завдання щодо організації роботи з патріотичного виховання вирішуються комплексно - під час занять з екологічного, пізнавального, художньо- естетичного, мовленнєвого розвитку, трудового виховання. Для реалізації зазначених завдань вихователі використовують широкий спектр засобів освітнього впливу (різні види ігор, художня література, природа, фізичні вправи, образотворче, музичне мистецтво тощо) в процесі провідної (предметної) та інших специфічних для молодшого віку видів діяльності (емоційне спілкування, ігрова, рухова, пізнавальна, мовленнєва, образотворча, музична діяльність тощо).

Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на інтересі до найближчого соціального, природного і культурного оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, країни, традицій та звичаїв свого народу). Тому позитивне ставлення до світу закладається на основі виховання любові та поваги до найрідніших людей (мами, тата, бабусь, дідусів, братів, сестер), усвідомлення тісного взаємозв’язку між поколіннями. Тож педагоги Дубіль О.М., Руденко Л.І., Іванько С.В., П’ятниківська Н.І., Саутікова В.Б., Гарт Л.Л. приділяють увагу формуванню у дошкільників дієвих емпатійних проявів щодо близьких, адже мало розуміти, що таке доброта, турбота, вдячність, взаємодопомога - необхідно проявляти ці почуття у повсякденні, цінувати членів своєї сім’ї й теплоту рідної домівки.

В рамках реалізації завдань екологічного виховання та формування природовідповідницької компетентності дошкільників в ДНЗ проводиться доступна дошкільникам дослідницько-пошукова робота. Діти орієнтуються в основних станах погоди і установлюють прості залежності і взаємозв’язки між станом погоди, станом рослин та поведінкою тварин; розрізняють за кольором, формою і величиною різні рослини і тварин, порівнюють форму об’єктів природи з геометричними фігурами; порівнюють між собою рослин і тварин, виділяють схоже та відмінне; класифікують об’єкти довкілля за певною ознакою. Діти помічають і розрізняють природні явища, намагаються підібрати до них народні прикмети, порівняння; міркують про природоохоронну роботу,тощо.

  Для стимулювання прагнення дітей до дослідницької діяльності вихователі Дубіль О.М., Іванько С.В., Головань О.П., Миронець-Мажець Т.О., Гуразда С.В. дотримуються певних принципів: на запитання «чомусиків» дають тільки вірні, продумані відповіді в простій формі; водночас не поспішають з відповіддю, надають дітям можливість самостійно знайти відповідь, прокоментувати та пояснити наслідки дослідницьких дій.

Заслуговує на увагу той факт, що вихователі організовують дослідницьку діяльність, якій надають характер гри («Подорожуємо з краплинкою», «У королівстві піску»).

В групах ДНЗ створені умови для екологічного виховання дітей: обладнані доцільно розміщені куточки природи, в яких є література, паспорти рослин, рослини педагоги прагнуть підбирати відповідно до вікових груп, екологічні ігри, ілюстративний матеріал, інвентар для догляду за рослинами. В групах обладнано достатня кількість дидактичних ігор. Розвивальне середовище з екологічного виховання, в основному, сформоване.

     Вихователі Гарт Л.Л., Олефіренко І.А., Саутікова В.Б., Головань О.П., Дубіль О.М., Іванько С.В., собор А.Л., Пятниківська Н.І. вважають однією з найефективніших та цікавих форм роботи - дослідницьку діяльність. Результати перевірки показали, що дослідницька діяльність доступна дітям, про що свідчить дитяча допитливість, бажання пізнати причини навколишніх явищ. Діти орієнтуються в основних станах погоди і установлюють прості залежності і взаємозв’язки між станом погоди, станом рослин та поведінкою тварин, розрізняють за кольором, формою і величиною різні рослини і тварини, порівнюють форму об’єктів природи з геометричними фігурами, порівнюють між собою рослини і тварини, виділяють схоже та відмінне, класифікують об’єкти довкілля за певною ознакою. Діти помічають і розрізняють природні явища, намагаються підібрати до них народні прикмети, порівняння, міркують про природоохоронну роботу, тощо. Практика засвідчує, що для дослідницьких здібностей дошкільників багато можливостей надають спостереження. Вихователі П’ятниківська Н.І., Головань О.П., Дубіль О.М, Семенча В.О. Литвиненко А.М., Клюкіна І.І., протягом року планують спостереження у природі: у квітниках, у куточку лісу, на городі. Саме серед природи діти міркують, мислять, роблять умовиводи , у них розвивається наочно-дійове та наочно-образне мислення. Результати спостережень фіксуються в календарі природи та погоди, який має екологічну спрямованість і знаходиться у груповій кімнаті у куточку природи та у формі образотворчих робіт (аплікації, ліпленні, м Педагоги ДНЗ активно співпрацюють з батьками з питань екологічного виховання: проводяться групові та індивідуальні консультації, бесіди, в інформаційних куточках для батьків розміщується відповідної направленості матеріал, проводяться конкурси серед батьків на кращу поробку з природного матеріалу.

Позитивний відгук та схвалення від батьків дістали фольклорні свята екологічного спрямування (свято Печеної картоплі, обжинки, свято Золотої осені, Івана Купала тощо), які організовують музичні керівники Резчикова В.М. та Савінова Л.І. за сприяння всього колективу ДНЗ.

 

Високий рейтинг ДНЗ забезпечується впровадженням особистісно- орієнтованої моделі дошкільної освіти, демократизацію управління та педпроцесу, інтеграцію родинного і суспільного виховання, пошук та впровадження інноваційних технологій в практичну діяльність, створення максимальних умов для повноцінної взаємодії і взаємовпливу дорослих і дітей, в результаті якого формується компетентність та базові якості особистості.

    Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

  Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на оперативних, виробничих нарадах. За

наслідками контролю видавалися довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носив комплексний характер.