Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 92 комбінованого типу" Дніпровської міської ради

 

Методична робота

 

 

Зміст методичної роботи в дошкільному навчальному закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблеми організації методичної роботи. Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію завдань, які передбачають формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі завдання обговорюються на педагогічних радах, виробничих нарадах, під час індивідуальних і групових консультацій; на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.     

     Організація навчально-виховного процесу, програмно-методичне забезпечення в ДНЗ  спрямовані на реалізацію завдань Базового компонента дошкільної світи в Україні.

      Пріоритетні напрямки навчально-виховного процесу відповідають вимогам змісту дошкільної освіти (ст..23 Закону України «Про дошкільну освіту»), що забезпечує різнобічний розвиток дитини дошкільного віку,  спрямовані на збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

    Українська освіта обрала шлях гуманізації, тож головним пріоритетом нашого дошкільного закладу є забезпечення належної еколо­гії дитинства. Йдеться про створення для кожного малюка здоров’язбережувального розвивального се­редовища в найширшому розумінні. Це і благо­получне соціальне, і різноманітне та багате при­родне, і безпечне предметно-ігрове середовище; це чисте виразне мовлення найближчого оточен­ня, оздоровча музика та інші доступні дітям кращі твори мистецтва; це фізіологічно доцільний режим життєдіяльності з гармонійним поєднанням і чергу­ванням різних її видів, оптимальні умови для рухо­вої активності; здорове харчування.

    Ми прагнемо до того, щоб все, що оточує дитину і спожива­ється нею, стало безпечним у моральному, психоемоційному, фізичному сенсі і духовно під­несеним у загальнолюдському розумінні, сприяло розкриттю кращого, що є в її природі.

    З цією метою запроваджуються здоров’язбережувальні та здоров’яформувальні технології в усіх напрямах: у спілкуванні та грі, в математиці й фізкультурі, образотворчості й музиці.  Стараємось організовувати будь-яку діяльність так, щоб вона була екологічно сприятливою для дітей, дарувала їм радість і задоволення від процесу, в жодному разі не шкодила — не викликала диском­форту, ні фізичного, ні психоемоційного.

      Реалізовуючи вимоги БКДО, формуючи особистісні компетенції дошкільників, завдання педагога — навчити малят пізна­вати навколишній світ, розвинути їхню природну допитливість, активність, самостійність і гнучкість мислення, швидкість думки. Важливо зробити ро­зумову діяльність радісною, необтяжливою. А отже, дбати про її безпечність для фізичного, психічного та емоційного здоров’я дитини. Екологічно сприятливою може бути лише така розумова діяльність, якої дитина прагне, яку виконує охоче, без надмірного напруження і перевтоми, у ситуації успіху. Тому педагоги пропонують дітям різні за характером і змістом завдання, інтегруючи їх з іншими видами діяльності і враховуючи індивідуальні можливості. Вихователі  прагнуть зробити  виховання екологічним. Перед ними стоїть завдання   зберегти психічне та емоційне здоров’я малят, навчити буду­вати екологічно сприятливі стосунки між людьми, взаємодіяти з довкіллям, щоб не зашкодити екологічній рівновазі.    Все це зобов’язує до форму­вання культури здоров’я з до­шкільного віку й упродовж усьо­го життя.